okforum.eu
cz   en  

SQUEEZE OUT V ČR

Přišli jste o akcie? Vzali Vám je bez Vašeho souhlasu za zlomek jejich hodnoty? Prý podle zákona? V České republice se to může. Ústavní soud České republiky rozhodl, že vyvlastňování akcií menšinovým akcionářům, resp. zákon na uplatnění práva výkupu akcií (dále „squeeze out po česku“) je v pořádku Pl.ÚS 56/05. V české televizi na stanici ČT1 (VIDEO) bylo vysvětleno, že tento zákon umožňuje okrádat menšinové akcionáře a jde o největší selhání českého státu od roku 1989. Jestliže chcete své peníze zpět, pak čtěte tuto stránku. Ochranné sdružení malých akcionářů (OSMA) bude informovat o podmínkách, za jakých k vyvlastňování akcií dochází, a bude vyvíjet činnost, jejímž cílem je podstatné zvýšení odškodnění pro co největší počet poškozených akcionářů. Pro rychlou orientaci navrhujeme nejprve přečíst sekce Princip zákona squeeze out po česku a Rekapitulace. Informace o nejnovějším vývoji najdete v sekci „Aktuality“.

 


 

Aktuálně: Státní moc začala opouštět pozice - Ústavní soud prohlásil zákon squeeze out po česku za protiústavní a alibisticky svaluje vinu na Nejvyšší soud.  Více informacií zde.

 


 

Kauzy

Sdružení OSMA zkoumá možnosti, jak zajistit spravedlivý doplatek pro akcionáře, kteří byli vyvlastněni, ale sami nepodali či nemohli podat žalobu na přezkoumání poskytnuté ceny za vyvlastněné akcie. Jestliže jste měli akcie některé společnosti, která je uvedena níže v seznamu a domníváte se, že akcie Vám byly zcizeny za příliš nízkou cenu a máte zájem o finanční kompenzaci, přihlaste se buď elektronicky kliknutím na slovo „přihlásit“ ve sloupci vpravo v příslušné řádce, nebo písemně na adrese: Ochranné sdružení malých akcionářů OSMA, Charlese de Gaulla 9, 160 00 Praha 6.  V seznamu společností jsou uvedeny firmy, ve kterých byl proveden „squeeze out po česku“ a kde akcionáři mají, podle zjištění OSMA, vysokou šanci na doplatek a současně, kde již sdružení OSMA učinilo kroky pro získání kompenzace pro všechny akcionáře, kteří mají zájem a přihlásí se. Proč je to pro Vás výhodné, přečtěte zde. Seznam společností bude postupně rozšiřován. Nabídku spolupráce směřujeme též na bývalé akcionáře, kteří podali žalobu na přezkoumání ceny: těm, kteří projeví zájem o spolupráci s námi za účelem zajištění doplatku pro všechny akcionáře, poskytujeme informace, konzultace i odbornou pomoc.