okforum.eu
cz   en  

SQUEEZE OUT V ČR

Upozorněte svého poslance

Svým provedením a rozsahem je zákon podle §§ 183i až n Obchodního zákoníku doslova bezpříkladným zásahem do základního občanského práva sto tisíců občanů (při opatrném odhadu) pokojně užívat majetek a není pochyb, že se jedná o zákonné ustanovení, které se příčí morálním hodnotám civilizovaného světa. Impuls k přijetí zákona v této podobě se zrodil v poslanecké sněmovně, ale je na místě podezření, že ústavní činitelé, podílející se na jejím přijetí, rozhodně nesledovali prospěch občanů této země. Je proto na čase, aby se občané ozvali. Pro další kroky by bylo prospěšné, kdyby se postižení občané a akcionáři obrátili na poslance i senátory ve svých volebních obvodech a dotázali se na jejich stanovisko k otázkám „squeeze out po česku“, aby bylo zřejmé, jak zájmy svých voličů hájí konkrétní osoby. Zajímavé by bylo například vědět, o konkrétních poslancích a senátorech: 

  • zda hlasovali pro nebo proti přijetí zákona §§ 183i až n Obchodního zákoníku v původním znění účinném od 1. 7. 2005, poněkud vylepšeném znění od 29. 9. 2005 a ve znění od 1. 4. 2008, které postavení minoritních akcionářů opět zhoršilo (viz aktualita ze dne 1. 7. 2008)    
  • jaké byly jejich informace o způsobu a důsledcích vytěsnění akcionářů před 1. 7. 2005, jestli znají důvody novely od 29. 9. 2005 a jaký je jejich názor na důvody novely od 1. 4. 2008 (např. současný ministr Nečas (ODS) se v tisku přiznal, že měl před 1. 7. 2005 málo informací, které ještě navíc špatně vyhodnotil, a proto chtěl vylepšený zákon od 29. 9. 2005 - takže by bylo zajímavé vědět, co si myslel při schvalování zákona, který se stal účinný od 1. 4. 2008 a postavení minoritních akcionářů v České republice zase zhoršil)
  • proč přijali zákon, podle kterého se v České republice v soudních řízeních, ve kterých se přezkoumává cena za akcie (§§ 220k a 183k ObchZ), neuplatňují stejné principy jako v sousedních státech (Rakousku a Německu), kde jako v České republice hlavní akcionář stanoví a dokládá výši protiplnění znaleckým posudkem, ovšem tato výhoda hlavního akcionáře je tam spojena s jeho povinností nést všechny náklady přezkumného řízení, ve kterém minoritní akcionář nemá důkazní břemeno, nýbrž soud vyšetřuje z moci úřední – na rozdíl od České republiky
  • zda jsou si toho vědomi a jaký mají na to názor, že při českém pojetí přezkumného řízení ve většině případů přesahují náklady tohoto řízení pro menšinové akcionáře možný přínos, což de facto znamená, že většina poškozených akcionářů nemá z ekonomických důvodů přístup k soudu
  • zda mají představu, ve kterém období a jakým záhadným způsobem se v České republice zrodili odborníci (znalci) na oceňování podniků resp. akcií,  a co tyto osoby vybavené znaleckým oprávněním ještě dalšího věcně opravňuje se takto nazývat za situace, kdy v České republice neexistuje žádné povinné znalecké studium, které by muselo být zakončeno povinnou znaleckou zkouškou?
  • zda vědí vůbec a co si o tom myslí, že v České republice neexistují žádné právní předpisy na stanovení tzv. přiměřeného protiplnění, takže čeští znalci stanovují přiměřené protiplnění za akcie, jak chtějí? (Např. na rozdíl od Slovenska)
  • jaké stanovisko zaujímají k tomu, že metodu na stanovení přiměřeného protiplnění, která se používá i na jeho přezkoumání, si kvůli neexistenci zákona museli vymyslet čeští znalci sami, a to při vytěsňování akcionářů, kdy byly za znalecké posudky placeni hlavními akcionáři, takže „vymýšleli“ za největšího střetu zájmů, který si lze představit (a lze si domyslet, že podle toho metoda ocenění také vypadá)
  • jaký mají názor na to, že podle výkladu německých a rakouských soudů je „přiměřené protiplnění“ právní pojem, jehož výklad je úkolem soudu, zatímco české soudy se tváří, že jde o výlučně o odbornou otázku, takže na soudech dochází k přezkoumání znaleckého posudku výlučně prostřednictvím dalšího znalce a soudy vůbec nevědí, co, jak a proč znalci počítají, takže k soudnímu přezkoumání pseudo-metod ocenění, které znalci používají, vůbec nedochází
  • jaké jsou jejich současné informace o kvalitě a důsledcích předmětného zákona a jaké kroky chtějí podniknout, jestliže s tímto zákonem nesouhlasí (např. současný premiér Topolánek (ODS) se sice za přijetí zákona v tisku omluvil a označil jej za chybu, ale pro nápravu neučinil nic, nýbrž právě naopak)

Určitě by mohlo být bylo užitečné poslat obdobnou žádost o vysvětlení také panu prezidentovi Klausovi, který nejprve vyzýval občany k účasti v kupónové privatizaci (v době, kdy byl ještě „jen“ ministr financí ČSFR), ale pak podepsal zákony, které občany jejich podílu na hospodářském rozvoji České republiky proti jejich vůli zbavují.

Případné kopie odpovědi poslanců a senátorů, event. pana prezidenta, prosím pošlete na adresu OSMA, Charlese de Gaulla 9, 160 00 Praha 6 případně mailem na adresu info@okforum.eu . Budeme veškeré odpovědi katalogizovat a rozhodně mohou být velmi užitečné pro další kroky, které Ochranné sdružení malých akcionářů (OSMA) plánuje.