okforum.eu
cz   en  

SQUEEZE OUT V ČR

Kauzy

V nejbližší době zde začneme informovat o rozsahu poškozeni menšinových akcionářů v konkrétních případech, o průběhu následných soudních řízení, včetně nám známých rozsudků, a pokusíme se působit tak, aby  poškození akcionáři získali své peníze alespoň částečně zpět.

 

Aktuality


13. 4. 2011:

Státní moc začala opouštět pozice


Ústavní soud prohlásil zákon squeeze out po česku za protiústavní a alibisticky svaluje vinu na Nejvyšší soud.

...více

15. 2. 2011:

Česká republika byla donucena ke změně zákona


Česká republika byla donucena ke změně zákona.

...více

17. 3. 2010:

Poslanec Doležal odsouzen za korupci


Sklony údajného „vynálezce“ institutu „squeeze out po česku“ již nejsou jen spekulací

...více

16. 3. 2010:

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva odsuzující Českou republiku nabylo právní moci


Proti rozhodnutí štrasburského soudu, kterým byla Česká republika odsouzena

...více

6. 1. 2010:

Několik vět vystihujících stav české společnosti v létě 2009


Několik vět vystihujících stav české společnosti v létě 2009

...více

19. 10. 2009:

Evropský soud ve Štrasburku rozhodl, že Česká republika porušuje základní lidská práva


Na základě stížnosti tří zahraničních akcionářů, podporovaných Ochranným sdružením malých akcionářů – OSMA, rozhodl dne 15. 10. 2009 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, že Česká republika porušila ve třech případech akciových společností Českomoravský cement, Biocel a Ytong Evropskou úmluvu o lidských právech.

...více

3. 6. 2009:

OSMA pořádala tiskovou konferenci


Dne 2. 6. 2009 v 10 h v konferenčním salonku kavárny Louvre, Národní třída 22, Praha 1, sdružení OSMA uspořádalo tiskovou konferenci na téma „squeeze out po česku“

...více

4. 5. 2009:

Budou mít akcionáři své poslance v EP?


Poněkud mimo společenský zájem v České republice zatím stojí počínající kampaň pro volby do Evropského parlamentu.

...více

15. 12. 2008:

Česká národní banka minoritní akcionáře chránit nebude


V průběhu roku 2008 vedla OSMA velmi intenzivní korespondenci s Českou národní bankou, ve které opakovaně upozornila tento orgán státního dohledu, že na ocenění akcií při „squeeze out po česku“ se používají nesprávné metody ocenění, která mají za následek obrovskou škodu na majetku minoritních akcionářů

...více

1. 7. 2008:

Další zákon na rabování majetku menšinových akcionářů


Od 1. 4. 2008 platí v České republice zákon č. 104/2008 Sb. o nabídkách převzetí, který novelizuje zákon „squeeze out po česku“ tak, že ve srovnání s předcházejícím stavem rabování majetku portfoliových investorů ještě více usnadňuje.

...více