16. 3. 2010: Proti rozhodnutí štrasburského soudu, kterým byla Česká republika odsouzena za porušování základních lidských práv v souvislosti s tzv. nepravým squeeze out (viz aktualita z 19. 10. 2009), podala Česká republika odvolání, které však ani nebylo přijato k projednání a dne 1. března 2010 bylo rovnou odmítnuto. Je tedy pravomocně a pravoplatně rozhodnuto o tom, že české státní orgány tím, že menšinovým akcionářům nepřiznávají právo na soudní přezkum zákonného průběhu valných hromad, na nichž většinoví akcionáři ve svůj prospěch připravují menšinové akcionáře o jejich majetek v akciích, jednají protiprávně. Protiprávním jednáním českého státu jsou na svém majetku postiženy statisíce českých občanů, kterým byla v kupónové privatizaci přislíbena možnost účasti na ekonomickém rozvoji České republiky, jakož značný počet menšinových domácích a zahraničních investorů. Svým neúspěšným odvoláním státní orgány České republiky bohužel jen prokázaly, že zřejmě mají zájem ve svém protiprávním jednání pokračovat.