Jestliže jste vlastnili akcie firem, které jsou uvedeny v úvodním seznamu a byly Vám vyvlastněny, přihlaste se do seznamu poškozených akcionářů. Po přihlášení Vám OSMA pošle návrh smlouvy, obsahující podmínky spolupráce. Podpisem smlouvy Vám nevznikají žádné finanční ani časové náklady a získáte záruku na dohodnutý  doplatek, jestliže budou aktivity OSMA úspěšné.  Při podpisu smlouvy pak musíte doložit, že Vaše akcie skutečně přešly na hlavního akcionáře a to: změnovým výpisem ze Střediska cenných papírů (v případě zaknihovaných akcií Vám tento výpis přišel poštou). Pokud tento výpisy nemáte, vydá Vám  Středisko cenných papírů výpis nový (v případě, kdy byly akcie zaknihované; jestliže byly akcie listinné Středisko výpis nevede). Dalším možným dokladem je doklad o přijetí protiplnění, nebo jakýkoliv jiný věrohodný doklad o vlastnictví akcií k datu, kdy přešly na hlavního akcionáře. Přihlášení se do seznamu poškozených Vás k ničemu nezavazuje, dohodu o spolupráci s OSMA uzavřete až podpisem smlouvy.