Přepis televizní diskuze odvysílané v neděli 3.9.2006 ve 12:00 hodin na televizní stanici ČT 1.

Otázky Václava Moravce: Paragrafy o vytěsnění menšinových akcionářů

 

Účastníci televizní diskuze:

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/;

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany /ČSSD/;

Jan KASAL, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/;

Martin BURSÍK, předseda strany /SZ/Václav MORAVEC, moderátor:

Poslední téma. Malí akcionáři pláčí. Důvod? Paragrafy o vytěsnění malých akcionářů, které platí zhruba rok. Měli jste doma akcie prosperujících a silných firem z kupónové privatizace? Pak i vy možná pláčete. Pro připomenutí, paragrafy o vytěsnění menšinových akcionářů se dostaly do občanského zákoníku díky poslanci za ODS Vladimíru Doležalovi. Ve sněmovně zapadly a padly zásadní připomínky Senátu.


Následuje filmová ukázka:

Vladimír DOLEŽAL, poslanec /ODS/ (natočeno 24. 11. 2004):
 
Hrozně nerad, nerad narušuju tu idylu, která tady při projednávání tohoto, tohoto zákona zazněla, ale hrozně rád bych předložil nebo avizoval předložení pozměňovacího návrhu, který se týká takzvaného squeeze-outu.

Redaktor:
 
Co to vůbec je ten squeeze-out?


Karel KŘÍŽ, ekonom:
 
Je to největší selhání státu od listopadu 1989, kdy se v podstatě politici této země a zejména politici sociální demokracie spojili proti drobným akcionářům a investorům a vyvlastnili je.


Vladimír DOLEŽAL, poslanec /ODS/ (natočeno 24. 11. 2004):
 
Jenom chci upozornit, že se jedná o úpravu, o úpravu obchodního zákoníku, která vyplývá z Třinácté směrnice Evropské unie.


Karel KŘÍŽ, ekonom:
 
Tato metoda, squeeze-out, tedy vytěsnění, je známa i ze západní Evropy, ale za absolutně jiných podmínek, zejména za podmínek, kdy stát hlídá cenu a kdy nedopustí, aby drobní investoři a akcionáři tímto způsobem byli okradeni.

Vlasta PARKANOVÁ, poslankyně /KDU-ČSL/ (natočeno 24. 11. 2004):
 
Alespoň ze svého pohledu si to dovolím hodnotit jako lobbing velkých společností, které se chtějí zbavit obtížných menšinových akcionářů, a troufám si tvrdit, že s největší pravděpodobností tento návrh je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, konkrétně s článkem jedenáct.

Karel KŘÍŽ, ekonom:
 
V České republice došlo během několika týdnů k vytlačení minoritních akcionářů a investorů z více než dvě stě podniků a celá operace znamenala ochuzení těchto investorů řádově o miliardy korun.

Vladimír DOLEŽAL, poslanec /ODS/ (natočeno 24. 11. 2004):
 
Tak bych nechtěl tady více tu idylu narušovat a jenom se tímto přihlásím do podrobné rozpravy.

Karel KŘÍŽ, ekonom:
 
Nositelem toho návrhu byl poslanec Doležal za ODS, ovšem tento člověk byl pouze bílým koněm fakticky sociální demokracie, která měla největší zájem na tom, aby k tomuto vytěsnění drobných akcionářů došlo.

Jan MLÁDEK, poslanec /ČSSD/ (natočeno 3. 5. 2005):
 
Chtěl bych tuto sněmovnu vyzvat, aby hlasovala pro původní poslanecký návrh, včetně pozměňovacího návrhu kolegy Doležala, protože já musím říct, že jsem ocenil, že to přednesl zejména poslanec za ODS, protože onen squeeze-out, to je vlastně taková symbolická tečka za kupónovou privatizací.

Karel KŘÍŽ, ekonom:
 
Pan poslanec Doležal je známý veřejnosti tím, že prošel skandálem na konci loňského roku, kdy se zapletl do možné korupce a v této souvislosti pan Doležal byl odposloucháván. Ty odposlechy v této věci unikly dokonce do médií, ale mě to vede, vede k jiné zajímavé poznámce, a to k té, že když byl odposloucháván v této věci, tak pochopitelně byl odposloucháván i ve věcech jiných. To znamená s velkou pravděpodobností policie má jeho telefonáty s různými vysokými politiky, zejména politiky ČSSD, kde se spolu radili o tom, jak okrást občany o jejich majetek.

Jan MLÁDEK, poslanec /ČSSD/:
 
Já bych chtěl zdůraznit, že toto je velmi důležité pro fungování české ekonomiky, abychom se definitivně vymanili z té slepé uličky, kam nás přivedla kupónová, kupónová privatizace.

Karel KŘÍŽ, ekonom:
 
To si myslím, že je, že je tedy obrovská výzva, aby tyto odposlechy se zkoumaly také z tohoto pohledu a já se divím, že policie je z tohoto pohledu zatím žádným způsobem nerozpracovala nebo o tom nevíme, protože, a obávám se, že v této souvislosti, protože právě že jde o politiku sociální demokracie, že je možné, že se policie pokusí tyto odposlechy zničit dřív, než budou zkoumány tímto způsobem.

Lubomír ZAORÁLEK, bývalý předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/ /natočeno 3. 5. 2005/
 
Pro hlasovalo sto třicet pět, proti dva. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

Redaktor:
 
Prezident republiky mnoho zákonů nepodepsal, ale tento podepsal.

Karel KŘÍŽ, ekonom:
 
Mě to taky velice udivilo.


Konec filmové ukázky.


Václav MORAVEC, moderátor:
 
Místopředseda ODS Petr Nečas už v předvolebních Otázkách, když byl hostem společně s Bohuslavem Sobotkou, přiznal, že tyto paragrafy byly jednou z vážných chyb občanských demokratů v uplynulém volebním období. Jak tuto chybu, jednoslovná, respektive jednovětá odpověď, pane místopředsedo, jak tu chybu jako vládní strana napravíte?

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/:
 
Já jednak musím potvrdit, že jsem to, že jsem to, že jsem to opravdu řekl a opravdu si to myslím. V prvé řadě samotný princip squeeze-outu existuje na kapitálových trzích v drtivé většině vyspělých západních zemí. Tady šlo o způsob, jak byl provedený u nás. To znamená, že tam byla malá ......

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Jak se oceňovala výše akcií a tak.

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/:
 
.....ochrana akcionářů, že to bylo bez souhlasu Komise pro cenné papíry a senátní klub ODS tehdy navrhl příslušnou úpravu, takto se to vrátilo do sněmovny. My jsme všichni hlasovali pro ten senátní návrh, ale ten neprošel a hrozilo, že celý občanský zákoník, celá ta novela nebo obchodní zákoník tedy, tam to bylo, myslím, nepřesně uvedeno, že se to týkalo občanského zákoníku, bylo to u obchodního zákoníku, hrozilo, že by neprošla, čili proto tento návrh i našimi hlasy prošel. Já musím říci, že .....

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Tak já jen pro úplnost, že se zdrželi hlasování v souvislosti s tím senátním návrhem například Vladimír Doležal, například Ivan Langer.

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/:
 
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Například Veronika Nedvědová. Takže bylo poměrně hodně poslanců ODS, kteří se zdrželi hlasování.

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/:
 
Ano, ale zas je vidět, že drtivá většina .....

Václav MORAVEC, moderátor:
 
To znamená nehlasovali pro, většina.

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/:
 
Ano, ale většina, většina poslanců ODS hlasovala pro ten senátní návrh.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Jak to napravíte, tu chybu?

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/:
 
Je potřeba připravit novelu, která, která pro budoucnost zamezí tomu, aby takto snadno tento squeeze-out v neprospěch těch menších akcionářů probíhal. Znovu opakuji, ta samotná myšlenka .....

Václav MORAVEC, moderátor:
 
A nějaké vracení akcií, protože už tam došlo k nevratným škodám. Například Karel Staněk, šéf Sdružení malých akcionářů, tvrdí, že malí akcionáři byli poškozeni až o třicet miliard korun českých.

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/:
 
Já v tuto chvíli nedokážu, nedokážu říci, jaké jsou ty finanční odhady. Zpětně určitě nejde nic dělat. To by bylo v rozporu s ústavou, byla by to retroaktivita práva a podobně. Tam bychom se dostali do šílených, šílených poměrů, zpochybnili bychom majetkové poměry v celé řadě společností. Takže, znovu opakuji, myšlenka squeeze-outu byla v tomto případě udělána na základě špatné procedury a je nezbytné to napravit.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
To, co jsme slyšeli v příspěvku, že to vyhovovalo sociálním demokratům, a že vám pomohl Vladimír Doležal jako někdejší poslanec ODS.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany /ČSSD/:
 
Já musím říci, že jako ministr financí jsem se s tím návrhem setkal až v Poslanecké sněmovně, poté, kdy byl podán poslancem Doležalem, a my jsme o tom vedli .....

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/:
 
Jako všichni.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany /ČSSD/:
 
Jako všichni. My jsme o tom vedli v klubu sociální demokracie docela diskusi. Nakonec jako většinové klubové stanovisko bylo na podporu tohoto návrhu zákona, ale musím říci, že v sociální demokracii se ten návrh nepřipravoval a nepřipravoval se ani na ministerstvu financí. My jsme to už .....

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Teď když to dopovím .....

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany /ČSSD/:
 
.....ale mezi tím zčásti napravili, protože se skutečně oproti tomu původnímu návrhu pana poslance Doležala do té nové, která, aktuální úpravy, včlenila role Komise pro cenné papíry,dnes tedy centrální banky, která musí vydat závazné stanovisko k tomu, za jakou cenu se mají tyto akcie vykoupit, čili .....

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Ano, tam byl ale fígl. Promiňte, tam byl takový fígl, dvouměsíční právní pozitivní fikce Komise pro cenné papíry na to neměla lidi a mezi tím došlo k vykoupení obrovského množství nebo vytěsnění menšinových akcionářů, obrovské množství firem. A teď podle informací Otázek došlo k hromadným žalobám u českých soudů, Evropská komise konstatovala, že se neimplementovala směrnice v souvislosti s kvalitou onoho squeeze-outu, jak se tomu anglickým, cizím slovem tedy říká, a je velmi pravděpodobné riziko, že stát bude muset odškodnit ty menšinové akcionáře. Jste si toho rizika, pane místopředsedo, vědom?

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany /ČSSD/:
 
Tak my zatím žádné takové analýzy k dispozici nemáme. Jinak pokud jde o legislativu, která se týká finančních trhů, tak tam Česká republika nemá žádné zpoždění z hlediska implementace jakékoliv normy, která by se týkala finančního trhu. Tam jsme všude v termínech, které po nás Evropská komise požaduje. Tohle je neštěstí návrhů, které se narodí v Poslanecké sněmovně a jsou schvalovány v Poslanecké sněmovně v legislativě, která je velmi komplexní a složitá.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Připouštíte, že tady ale hrozí riziko, že stát bude muset ty minoritní akcionáře v budoucnu odškodnit?

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany /ČSSD/:
 
Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože nechci ovlivňovat rozhodování soudu, ale myslím si,že .....

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Kdo by to pak měl tedy zaplatit, v případě, že by nezávislé soudy rozhodly, kdo by to pak měl zaplatit?

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany /ČSSD/:
 
No, tak asi to nebude platit ten pan poslanec, který to navrhl a vymyslel.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
No, to budeme platit všichni právě, v tom je ten problém.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany /ČSSD/:
 
Ale, říkám, je to prostě problém systému práce v Poslanecké sněmovně a vím, že teď se rozvíjí debata o tom, jestli by se nedal upravit třeba jednací řád ve věci těch jednotlivých poslaneckých pozměňujících návrhů a já bych se docela za to přimlouval, abychom trošku omezili tu možnost tvorby pozměňujících návrhů na poslední chvíli při projednávání návrhů zákona.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Pane předsedo Bursíku, jak napravit tu chybu, která se stala, z pohledu Strany zelených.

Martin BURSÍK, předseda strany /SZ/:
 
No, tohle není banální záležitost skutečně. To když se podíváte konkrétně, tak za jeden rok vytěsnilo ty malé akcionáře dvě stě dvacet sedm firem, vyplatilo jim 9,2 miliardy korun, ale jsou tady konkrétní příklady, kdy třeba jeden měsíc ocení znalec akcie podniku Xaverov na 2011 korun na akcii a tři měsíce nato jenom 123 korun na akcii, a to tehdy, když vytěsňuje ty
malé akcionáře nebo vyvlastňuje. Čili tady je vidět, že to skutečně bylo nastaveno nespravedlivě a mně tady, jaksi to, co já tady vidím jako největší riziko .....

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Promiňte, vnímáte to, že to riziko hromadných žalob a respektive jejich uspění u soudu je hodně veliké?

Martin BURSÍK, předseda strany /SZ/:
 
Je hodně veliké. Navíc já jsem studoval podrobně to podání z dubna Evropské komise, které došlo na stálé zastoupení České republiky, kde je pět konkrétních výhrad k tomu našemu zákonu. Odpovídal na to ministr zahraničních věcí Svoboda a ty odpovědi, v podstatě podstatou té odpovědi je takové, aby Evropská komise laskavě nepovažovala ty novely zákona za implementaci směrnice, protože to tam vpašoval nějaký poslanec, ale není to
vlastně vlastní návrh, což je taková jako výmluva my za to nemůžeme. Tak horší je, že nelze vlastně zpětně, retroaktivně tohle zhojit. To je skutečně velmi smutná tečka za kupónovou privatizací a myslím si, že tady vlastně i stanovisko prezidenta republiky, který připustil, že jde o omezení vlastnických práv některých akcionářů, a že to tedy s těžkým srdcem podepsal, to je skutečně tečka za kupónovou privatizací v České republice.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Pane předsedo Kasale, co podniknete vy jako KDU-ČSL?

Jan KASAL, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
 
Já mám tu výhodu, že stanovisko Vlasty Parkanové televizní diváci dneska mohli slyšet a vidět zčásti a za KDU-ČSL mohu říci, že se budeme snažit být nápomocni k tomu, aby ty stávající škody se minimalizovaly. To je vše, co v tom krátkém čase mohu říct k tomu.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Hosty pořadu byli designovaný vicepremiér, místopředseda ODS Petr Nečas. Děkuji vám, že jste byl hostem Otázek a těším se někdy příště na shledanou.

Petr NEČAS, 1. místopředseda strany /ODS/:
 
Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
První místopředseda České strany sociálnědemokratické, odstoupivší vicepremiér Bohuslav Sobotka, ministr financí. Děkuji také a na shledanou.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany /ČSSD/:
 
Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
Jan Kasal, úřadující předseda KDU-ČSL. Děkuji a na shledanou.

Jan KASAL, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
 
Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor:
 
A předseda Strany zelených Martin Bursík. I vám děkuji a na shledanou.

Martin BURSÍK, předseda strany /SZ/:
 
Na shledanou.